Co nabízíme

"Jógo hraní" - (3. třída)

Jóga pro starší děti - zaměřená na rozvoj základních návyků zdravého životního stylu. Vést děti k lepšímu vztahu ke svému tělu, k vnímání vnitřních pocitů při pohybu (napětí a uvolnění), k poznávaní svých reakcí, ke správnému držení těla a ovládání dechového svalstva prostřednictvím hrových...

—————

"Jogínci" - (1. třída)

Jóga pro nejmenší děti - seznámení se základními návyky zdravého životního stylu. Rozvinout u dětí dovednost napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, upevňovat správné držení těla, podporovat psychickou rovnováhu a posilovat sebevědomí dětí.

—————

"Matematika všemi smysly aneb Hejného metoda v MŠ" - (2. a 3. třída)

Rozvoj elementárních matematických souvislostí prostřednictvím metody vyučování matematiky orientované na budování schémat, jejímž autorem je prof. Hejný. Vytvářet dětem příležitosti, v nichž mohou opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené úlohy; osvojit si schopnost používat k řešení úloh metodu...

—————

"Metoda dobrého startu" - (2. a 3. třída)

Akreditovaná metoda autorů Bogdanowicz, Swierkoszová vedená proškolenými lektory (učitelky MŠ), zaměřená na prevenci poruch učení - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, aj. Cílem této metody je podporovat harmonický rozvoj psychomotoriky - vnímání, řeči, grafomotoriky; rozvíjet dovednosti...

—————

Brousek pro tvůj jazýček (dechová cvičení a oromotorika - logopedická prevence pro nejmenší děti) - 1. třída

Pravidelné aktivity zaměřené na procvičování správného nádechu a výdechu, ovládání mluvních orgánů a zdokonalování úrovně řeči nejmladších dětí.

—————

—————

Saunování (2. a 3. třída)

Saunování (2. a 3. třída)
Charakteristika projektu : Saunování je ve skutečnosti podpůrná procedura, která přispívá k podpoře vlastních obranných sil organismu, což se nejvíce projevuje při sezónním výskytu onemocnění horních cest dýchacích virového původu. Příznivý vliv saunování se projevuje zejména u dětí...

—————

Seznamování s počítačem (2. a 3. třída)

Seznamování s počítačem (2. a 3. třída)
Děti využívají pravidelně počítačovou učebnu ZŠ Masarykovy a pod vedením Mgr. Mirka Rosíka se seznamují s prací na PC a interativní tabuli.

—————