Historie naší mateřské školy

   Historie mateřské školy a mateřského školství v Bohumíně se datuje od roku 1909. Tehdy vznikla první mateřská škola v našem městě, kterou vydržovala Matice osvěty lidové. MŠ byla umístěna v budově obecné školy. Byly to velice skromné začátky – nevyhovující prostory, nedostatek učitelek, neúčelné a nevyhovující hračky a nedostatek financí.

   K určitému pokroku došlo po roce 1920, kdy byla založena Organizace MŠ na Ostravsku a otevřen "Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol" ve Slezské Ostravě. Tento ústav prohluboval vzdělával také vzdělání v oblasti výtvarné výchovy a tělovýchovy, začalo se navrhovat účelné zařízení pro MŠ. Zájem o doplnění vzdělání zkvalitnil práci v mateřské škole. V té době to byla také otázka německé mateřské školy, a proto nakonec došlo ke stavbě současné budovy, která byla v roce 1930 slavnostně předána svému účelu.

   Na svou dobu byla školka velice moderně vybavena. Již tehdy měla vestavěné skříně, na podlaze korková linolea, nalakované parkety, dětské židličky a stoly vybaveny gumovými kryty, šatnu s věšáky, žebřiny, švédské lavice, dětské WC a ve všech místnostech ústřední topení. Upraveno bylo také dětské hřiště za budovou a vysázeny keře a stromy.

  Oslovením různých firem byly získávány hračky, byla založena dětská a učitelská knihovna (pomoc neodmítl ani továrník Baťa).

  Škola se stala vzorem pro široké okolí, pro učitelky z jiných organizací, nastávající učitelky zde absolvovaly svou praxi. Plných šest let se těšila této pohodě, až ji na vrcholu rozkvětu zastihl rok 1938.

  Zápis z kroniky hovoří: "Lidé se kvapem stěhovali, i my jsme byli vyhnáni z ráje. Poslední zoufalý pohled zpět. Vše muselo zůstat na svých místech, všechno, na čem lpěla naše láska, naše práce, naše dlouholeté úsilí." Válka zde zanechala stopy a po jejím ukončení bylo třeba budovat vše od základů. Nyní začíná nová éra historie naší mateřské školy.

   Od roku 1945 sloužila budova stále stejnému čelu. Do roku 1993 je zde státní mateřská škola. V lednu 1994 dostává nový název "Skřivánek", budova přechází do pronájmu a je zřízena Soukromá mateřská škola, ta je pak v roce 1997 přejmenována na Soukromou mateřskou školu Smetanova s.r.o.

   Další změna přichází 1.1.2006, kdy se mateřská škola stává součástí Masarykovy základní školy a Mateřské školy Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace. Je jedním z odloučených pracovišť velkého právního subjektu.