Žádáme zákonné zástupce dětí, které budou od 25.5.2020 docházet do MŠ, aby si pročetli směrnici "Hygienická a bezpečnostní opatření a ochrana zdraví při provozu mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020". (viz. odkaz níže)

Pokud je to možné, vytiskněte si rovněž "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" (viz. odkaz níže), vyplněné a podepsané jej odevzdejte v den nástupu dítěte do MŠ. Pokud čestné prohlášení nepřinesete, počítejte s krátkým zdržením. Je nutno jej vyplnit a podepsat v den nástupu dítěte do MŠ.

 

Hygienická a bezpečnostní opatření a ochrana zdraví při provozu MŠ.docx (158221)

příloha_čestné_prohlášení.pdf (254187)

 

 


Město Bohumín připravuje od 25.5.2020 otevření mateřských škol.

 

Zákonní zástupcí dětí, které budou od 25.5. do 30.6.2020 do MŠ docházet, uhradí platbu za školní stravování v hotovosti!!!!

Platbu za stravu uhradí za celé období docházky od května až do konce června 2020.

 

Výběr platby bude probíhat v KANCELÁŘI vedoucí školní jídelny v budově Masarykovy ZŠ.

Ve dnech od 20.5 do 22.5.2020 v době od 9.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00 hod.

 

 

Informace týkající se přihlašování dětí k prázdninovému provozu naleznete v odkazu "Prázdninový provoz".

 

 


Od pondělí 4. 5. 2020 bude zajištěn dohled nad dětmi, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, a nad dětmi dalších pracujících rodičů, kteří prokazatelně nemají možnost postarat se o své dítě.

Místo dohledu: areál MŠ Smetanova 840 v Novém Bohumíně

Rozsah péče:  děti od 3 do 10 let, pobyt od 6:00 do 17:00 hodin

Stravování: v kompetenci rodičů (přinesou si děti z domova)

V  případě nutnosti využít tuto službu kontaktujte  : 734 788 677

 


 

Omlouvání dětí z MŠ  a přihlašování po jejich nepřítomnosti!!!

 

 

Telefonní číslo pro omlouvání a přihlašování dětí – 734 788 677.

Toto číslo je určeno pouze pro sms zprávy !!!

 

Při omlouvání dítěte musíte uvést:

1. Jméno a příjmení dítěte

2. do kdy dítě omlouváte  - buď konkrétní datum

                                          - nebo do odvolání

 

V případě, že je dítě omluveno do odvolání je NUTNÉ jej do MŠ nahlásit

a to předcházející den nejpozději do 12.00hod. Rovněž prostřednictvím sms zprávy.

Konkrétní podmínky omlouvání a omluvný list najdete ve hlavní nabídce - složka Omlouvání dětí