První den v mateřské škole


Máme před sebou poslední prázdninové dny. Středa 1. září je za dveřmi a my posíláme několik důležitých informací ohledně nástupu dětí.

1. Vzhledem k epidemilogcké situaci stále přetrvává dodržování hygienických zásad při vstupu a pobytu v mateřské škole.

Připomínám nejdůležitější :

-  vstup pro dospělé osoby a děti staší 6-ti let pouze s respirátorem

-  nezdržovat se zbytečně v prostorech mateřské školy

- být navzájem tolerantní a ohleduplní

- používat desinfekci

- dodržovat hygienické pokyny školy

2. Je stále v platnosti "Metodický pokyn" MŠMT k nástupu dětí, které pobývaly v průběhu 14 dnů před nástupem do MŠ v zahraničí - zákonní zástupci při nástupu podepisují čestné prohlášení, že nepobývali v zemi zařazené do rizikové skupiny

3. Děti se v mateřské škole se netestují a nemusí používat roušky

Informace pro školy a školská zařízení_13. července 2021.pdf

Výňatek: 

Nástup do MŠ po návratu dítěte z cizí země

     Podle ochranného opatření MŠMT a MZCR zde dne 17.8.2021 osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

První den do školky s úsměvem:

1. Na první den přihlásíme k pobytu v MŠ a stravě všechny děti, které nebudou odhlášené formou SMS na čísle 734 788 676 do úterka 31.8.2021 do 12 hod.

( v případě, že stravu neodhlásíte a do MŠ se nedostavíte, můžete si oběd vyzvednout do vlastních nádob v MŠ v době 11,30 - 12,00hod.)

2. Nezapomeňte dětem přezůvky a oblečení do školky

3. Po příchodu do šatny zkontrolujte na nástěnce, zda nedošlo ke změně značky vašeho dítěte, a do které třídy je zapsáno

4. Výjimečně v tento den je možné dítě doprovodit do třídy, herny (nutností je respirátor)

5. Pročtěte informace na nástěnkách

6. Již předem připomínáme - třídní schůzka se koná ve čtvrtek 9. září v 15 hod.

 

TĚŠÍME SE NA VÁS A VĚŘÍME, ŽE VŠE SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME  "NA JENDIČKU". NOVÝM DĚTEM OTEVŘEME ZATÍM NEZNÁMOU CESTU DO ŽIVOTA,  A TĚM STÁVAJÍCÍM PŘIPRAVÍME HEZKÉ A SPOKOJENÉ DNY MEZI KAMARÁDY PLNÉ ZAJÍMAVÝCH ZÁŽITKŮ A POZNÁVÁNÍ.Více zde: https://ms-starybohumin.webnode.cz/news/prvni-zari-2021-v-materske-skole/

1. Vzhledem k epidemilogcké situaci stále přetrvává dodržování hygienických zásad při vstupu a pobytu v mateřské škole.

Připomínám nejdůležitější :

-  vstup pro dospělé osoby a děti staší 6-ti let pouze s respirátorem

-  nezdržovat se zbytečně v prostorech mateřské školy

- být navzájem tolerantní a ohleduplní

- používat desinfekci

- dodržovat hygienické pokyny školy

2. Je stále v platnosti "Metodický pokyn" MŠMT k nástupu dětí, které pobývaly v průběhu 14 dnů před nástupem do MŠ v zahraničí - zákonní zástupci při nástupu podepisují čestné prohlášení, že nepobývali v zemi zařazené do rizikové skupiny

3. Děti se v mateřské škole se netestují a nemusí používat roušky

Informace pro školy a školská zařízení_13. července 2021.pdf

Výňatek: 

Nástup do MŠ po návratu dítěte z cizí země

Podle ochranného opatření MŠMT a MZCR zde dne 17.8.2021 osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

První den do školky s úsměvem:

1. Na první den přihlásíme k pobytu v MŠ a stravě všechny děti, které nebudou odhlášené formou SMS do úterka 31.8.2021 do 12 hod.

( v případě, že stravu neodhlásíte a do MŠ se nedostavíte, můžete si oběd vyzvednout do vlastních nádob v MŠ v době 11,30 - 12,00hod.)

2. Nezapomeňte dětem přezůvky a oblečení do školky

3. Po příchodu do šatny zkontrolujte na nástěnce, zda nedošlo ke změně značky vašeho dítěte, a do které třídy je zapsáno

4. Pročtěte informace na nástěnkách

5. Již předem připomínáme - třídní schůzka se konají ve druhém týdnu v září viz. plán akcí

 

TĚŠÍME SE NA VÁS A VĚŘÍME, ŽE VŠE SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME  "NA JENDIČKU". NOVÝM DĚTEM OTEVŘEME ZATÍM NEZNÁMOU CESTU DO ŽIVOTA,  A TĚM STÁVAJÍCÍM PŘIPRAVÍME HEZKÉ A SPOKOJENÉ DNY MEZI KAMARÁDY PLNÉ ZAJÍMAVÝCH ZÁŽITKŮ A POZNÁVÁNÍ. 


Prodej stravy v hotovosti na měsíc září!!!

Ve dnech:
pátek 27.8.2021        11.30 - 13.00
pondělí 30.8.2021      11.30 - 15.00
úterý 31.8.2021         11.30 - 13.00
 
ostatní dny 7.45 - 8.00 a 11.30 - 13.00 tel. 596 013 394
 
v kanceláři vedoucí školní jídelny v budově Masarykovy ZŠ
bližší informace viz. příloha: výběr stravného zš Masarykova.docx (17092)
 
Navedené platby z účtu budou v tomto měsíce staženy opožděně, v těchto dnech!!!!!!

 

Omlouvání dětí z MŠ  a přihlašování po jejich nepřítomnosti!!!

 

Telefonní číslo pro omlouvání a přihlašování dětí – 734 788 677.

Toto číslo je určeno pouze pro sms zprávy !!!

 

Při omlouvání dítěte musíte uvést:

1. Jméno a příjmení dítěte

2. do kdy dítě omlouváte  - buď konkrétní datum

                                          - nebo do odvolání

 

V případě, že je dítě omluveno do odvolání je NUTNÉ jej do MŠ nahlásit

a to předcházející den nejpozději do 12.00hod. Rovněž prostřednictvím sms zprávy.

Konkrétní podmínky omlouvání a omluvný list najdete ve hlavní nabídce - složka Omlouvání dětí