Flétny (3. třída)

Flétny (3. třída)

Flétničky - "Veselé pískání - zdravé dýchání"

Náš cíl:
Děti se hravou formou postupně seznamují s notami H, A, G, C a D, s jejich umístěním v notové osnově a houslovým klíčem. Zahrají svých prvních pět písniček. Pomocí dechových cvičení "O mašince" procvičují hluboké brániční dýchání, které slouží mimo jiné k prevenci onemocnění dýchacích cest. Rozvíjejí své hudební vnímání, talent, smysl pro rytmus, hudební paměť a představivost.