Mateřinka 2003

Mateřinka 2003

Článek na stránkách města o účasti MŠ Skřivánek na celostátním kole festivalu Mateřinka 2003.

https://www.mesto-bohumin.cz/index.php?sekce=3&rubrika=20&clanek=82〈=cz