Seznamování s počítačem - 2. a 3. třída

Seznamování s počítačem - 2. a 3. třída

Děti využívají  pravidelně počítačovou učebnu ZŠ Masarykovy a pod vedením Mgr. Mirka Rosíka se seznamují s prací na PC a interativní tabuli.