Tvůrci loga MŠ Skřivánek vyměnili ateliér za lešení - OKO č. 18/ 5.10.2017

Tvůrci loga MŠ Skřivánek vyměnili ateliér za lešení - OKO č. 18/ 5.10.2017

bohumínské malíře a grafi ky z Bartu oslovil

radniční odbor školství a kultury. Umělci vytvořili

osm návrhů, z nichž se nejvíce líbila

kresba Zuzany Glacové. Teď už jen zbývalo

 

 

přenést návrh z papíru do dvoumetrové podoby

na fasádu. I když na to dnes existují moderní

metody, Barťáci šli cestou klasické české vynalézavosti.

„Logo jsme překreslili na průhlednou

folii a pomocí meotaru ji promítli na zeď školky,“

prozradil předseda spolku Vladimír Pustówka.

Jenže vítězné logo má podobu kruhu a bylo jej

třeba promítat v přímce, aby nedošlo ke zkreslení

a nevznikla z něj nakonec elipsa. I s tím si

umělci poradili.

 

„Spojili jsme čtyřmetrové žebříky

do »áčka« a na vrchol umístili plošinu s promítačkou,

kterou obsluhoval kolega. Byl to z jeho

strany akrobatický výkon. Ve výšce musel projektor

na milimetr přesně nasměrovat a pak

balancovat určitou dobu bez hnutí,“

 

 

vysvětlil

Pustówka. Kuriózní příprava probíhala navíc

kvůli projekci za tmy. Jakmile se obraz ve

správném měřítku objevil na fasádě, na lešení

naběhla skupina grafiků a rychle jej křídou

obtáhla.

 

„Logo jsme následujícího dne vybarvili

fasádními barvami, které odolají vlivům počasí.

Ve srovnání s noční akcí už to byla hračka,“

pousmál se Vladimír Pustówka s tím, že se na

vybarvování podílelo šest členů spolku. Rozdělili

si sektory, rozsadili se na lešení a chopili

se štětců.

Nové logo Skřivánka nebude zdobit pouze

stěnu mateřinky. Bart jej školce dodal také

v elektronické podobě, aby jej v rámci jednotného

vizuálního stylu mohla používat na dokumentech

či webových stránkách.

 

(tch)

 https://www.mesto-bohumin.cz/data/oko/oko_2017-18.pdf  celý článek i s fotografiemi na str.8