Kalendář akcí – červen 2024

2.11. – 4. lekce plavání
Pro přihlášené děti z 2. a 3. třídy, odjezd od MŠ v 8,55, začátek lekce v 9,15 hodin.
 
6.11. – Z našich lesů 
Beseda v knihovně pro děti z 2. třídy v 9,45 hodin.
 
7.11. – Sportovní hry
Soutěž pořádaná MŠ FIT ve sportovní hale Bospor pro skupinku děti z 3. třídy, od 9,00 hodin. 
Bližší informace na plakátku v šatně.
 
9.11. – 5. lekce plavání
Pro přihlášené děti z 2. a 3. třídy, odjezd od MŠ v 8,55, začátek lekce v 9,15 ho

 

 

3.6. – Výběr školného na prázdninový provoz 

Pro rodiče přihlášených dětí. (Stravné v kanceláři vedoucí školní jídelny v ZŠ.)

 

3.6. - 7.6. – Škola v přírodě – horská chata Bílá 

Pro přihlášené děti z 3. třídy.

 

3.6. – Den dětí

Zábavné dopoledne pro děti z 1. a 2. třídy na školní zahradě. 

 

4.6. – Třídní schůzka

Pro rodiče nově přijatých dětí v 15.00 hodin. 

 

5.6. – Zahradní párty

Akce pro dětí z 1. třídy a jejich rodiče, na školní zahradě v 15.00 hodin. 

 

5.6. – Piknik v parku

Dopolední procházka do parku, pro děti z 2. třídy, odchod v 8.30 hodin, bližší informace na nástěnce.

 

11.6. – Rozloučení s kamarády

Dopolední akce pořádaná k příležitosti odchodu některých dětí z naší mateřské školy, pro děti z 2. třídy.

 

11.6. – Léto

Beseda v knihovně pro děti z 3. třídy v 9.00 hodin.

 

11.6. – Šachiáda

Pro vybrané děti z 3. třídy v 9.00 hodin.

 

13.6. – Rozloučení se školáky

Akce pro děti z 3. třídy a jejich rodiče na školní zahradě od 15.00 hodin.

 

18.6. – Návštěva kamarádů v mateřské škole

Vzájemná návštěva dětí z 3. třídy v MŠ Starobohumínské a jejich dětí v naší MŠ během dopoledne, odchod v 7.30 hodin, bližší informace na plakátku v šatně.

 

21.6. – Poslední den provozu MŠ

Rozloučení dětí s učitelkami na jednotlivých třídách.

 

24.6.-28.6. – Stěhování a příprava interiéru budovy na celkovou rekonstrukci elektroinstalace

 

 

Pravidelné aktivity v MŠ:

Se sokolem do života – děti z 3. třídy, každý pátek dopoledne 

 

Zapsala: Bc. Littnerová Jarmila

Schváleno: 30. května 2024 Mgr. Dendisová Marcela vr.