Kalendář akcí - červen 2021

 

1.6.  -  Den dětí

                 Indiánské putování s plněním úkolů a získáním pokladu na školní zahradě dopoledne pro všechny děti.

 

 

8.6.  -  Výběr školného na prázdniny

                     Během celého dne na třídách, připravte si, prosím, přesný obnos 200,- Kč- za přihlášené děti.
 
                                                                                                        
 
 

8.6.  -  Třídní schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí

                  Schůzka proběhne on-line od 16:00 hodin.  

 

                                                                                                             

 

16.6. -  Prohlídka nádraží

                      Dopoledne pro děti z 2. třídy, prosíme, dejte dětem do MŠ roušku.
 
 
 
 

17.6.  -  Piknik v přírodě

                      Polodenní vycházka za město pro děti z 3. třídy, bližší informace na plakátku v šatně dětí.
 
 
 
 

24.6.  -  Výlet autobusem do Starého Bohumína

                   Pro děti z 2. třídy dopoledne, procházka kolem Odry, malého Kališoku, zmrzlina Pod zeleným dubem (hrazeno z fondu kultury ).

 

 

24.6.  - Výkop školáků

                  Slavnostní rozloučení s dětmi z 3. třídy na školní zahradě od 15:00 hodin, informace o účasti rodičů a o průběhu akce upřesníme podle aktuální situace v týdnu konání akce.