Seznam přijatých dětí pro školní rok 2018/2019

 
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvedněte osobně v MŠ Smetanova od 24.5 do 31.5.2018.
Při převzetí obdržíte další důležité informace vztahující se k přijetí dítěte do mateřské školy.

Zápis do MŠ Smetanova proběhne dne 9.5.2019 od 9.00 do 15.00 hod.

K zápisu přineste rodný list svého dítěte.

Přítomnost Vašeho dítěte u zápisu je žádoucí.

Veškeré podklady - přihlášku k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, evidenční list a další informace obdržíte přímo u zápisu v MŠ.

  Před zápisem zde budou k nahlédnutí kritéria k přijetí dítěte do MŠ.