Organizace prázdninového provozu pro školní rok 2021/2022

Prázdninový provoz mateřských škol 2022

 

Červenec:

 

1.7 -  15. 7.        MŠ Tovární  -  730 521 459

                            MŠ Skřečoň  -  596 033 110, 731 130 738

                            MŠ Starý Bohumín  -  596 013 031, 597 578 153

 

18.7  -  29. 7.      MŠ Smetanova  - Skřivánek   596 013 071

                 MŠ Záblatí Na Pískách – 776 314 381

       

Srpen:

 

1.8.  -  12. 8.     MŠ Čáslavská  - 731 130 734

                           MŠ FIT  - Okružní  731 130 723,  730 521 403

            

                          

15.8.  -  26. 8.   MŠ Rafinerský lesík – Rafík  -  731 130 736, 730 521 402

                           MŠ  Nerudova  -  731 108 692,  731 130 733

 

Zákonný zástupce dítěte přihlašuje dítě na jinou mateřskou školu sám, přednost mají děti zaměstnaných rodičů.

 

TERMÍN  PŘIHLAŠOVÁNÍ    -  od 21. 2. – 25. 2.2022

Je nutné kontaktovat zvolenou MŠ telefonicky, přinést ofocený „Evidenční list dítěte“ z kmenové školy a dohodnout se na systému platby školného

a stravného. Na přihlášky v jiném termínu nebude brán zřetel.

 

Zároveň informujeme rodiče, že zápis nových dětí na školní rok 2022/2023 v mateřských školách je stanoven na 5. května 2022.


Školné prázdninový provoz 2022

výběr platby za školné na prázdninový dne 8. června 2022