Organizace prázdninového provozu pro školní rok 2023/2024

1.7. – 12.7. 2024              MŠ Smetanova - Skřivánek   596 013 071 (provoz bude v budově

                                                                           MŠ Starý Bohumín)

                                            MŠ Záblatí Na Pískách - 776 314 381

                                            MŠ Skřečoň - 596 033 110, 731 130 738

 

15.7. – 26.7.2024             MŠ Starý Bohumín - 596 013 031, 597 578 153

                                            MŠ Tovární - 730 521 459

 

29.7. – 9.8.2024               MŠ FIT - Okružní  731 130 723,  730 521 403

                                            MŠ Čáslavská - Kulíšek  731 130 734, 731 130 735

 

12. 8. – 23.8.2024            MŠ Nerudova - 731 108 692,  731 130 733

                                            MŠ Rafinerský lesík - Rafík 731 130 736, 730 521 402

26. 8. – 30.8.2024           přípravný týden

Dítě si na jinou mateřskou školu přihlašuje zákonný zástupce sám, přednost mají děti zaměstnaných rodičů.

TERMÍN  PŘIHLAŠOVÁNÍ  je  od 8. 4. do 10. 4. 2024!!

Je nutné kontaktovat zvolenou MŠ telefonicky, přinést ofocený „Evidenční list dítěte“ z kmenové školy a dohodnout se na systému platby školného a stravného.

Zároveň informujeme, že zápis nových dětí na školní rok 2024/2025 v mateřských školách je stanoven na 7. 5. 2024.

 

 


Školné prázdninový provoz školní rok 2023/2024

výběr platby za školné na prázdninový provoz upřesníme na začátku měsíce června.