Angličtina (3. třída)

Angličtina (3. třída)

Angličtinka

 

Náš cíl:

a, Probudit zájem o jazyk a spojit ho s aktivní zábavou a hrou.

b, Zaměřit se na výslovnost, kterou děti věrně napodobují.

c, Využít písniček, říkadel, pohádek, omalovánek a her na osvojení některých anglických vazeb.

 

Snažíme se u dětí podchytit zájem a schopnosti, dříve než jdou do školy. Pracujeme podle hravé učebnice angličtiny, v níž je celkem 30 lekcí rafinovaně zabalených do mnoha aktivních činností. Přesně podle Komenského Školy hrou si děti všechny situace přehrávají, spojují s výtvarnou činností, dramatizací, písničkami, soutěžemi, hrami, apod. Aktivity jsou propojeny do pedagogického systému v němž je brán ohled na předškolní věk dětí. Všechny aktivity jsou sladěny s tím, co se děti dozvídají v rámci přípravy na školu.