Jóga (3. třída)

Jóga (3. třída)

Cílem tělovýchovné činnosti je zajistit optimální rozvoj tělesné zdatnosti každého dítěte a tím vytvořit základ pro všestranné a harmonické rozvíjení jeho osobnosti i pro úspěšný vstup do školy.Každá svalová i duševní námaha má být vystřídána relaxací, proto se s dětmi věnujeme prvkům jógy. Cvičením se posílí všechny svaly a děti si osvojí návyky správného dýchání. S dětmi se také připravujeme na letní olympiádu "AMIS".