"Jogínci" - (1. třída)

Jóga pro nejmenší děti - seznámení se základními návyky zdravého životního stylu. Rozvinout u dětí dovednost napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, upevňovat správné držení těla, podporovat psychickou rovnováhu a posilovat sebevědomí dětí.