"Jógo hraní" - (3. třída)

Jóga pro starší děti - zaměřená na rozvoj základních návyků zdravého životního stylu.

Vést děti k lepšímu vztahu ke svému tělu, k vnímání vnitřních pocitů při pohybu (napětí a uvolnění), k poznávaní svých reakcí, ke správnému držení těla a ovládání dechového svalstva prostřednictvím hrových aktivit. Umět vědomě napodobit jednoduchá protahovací a uvolňovací cvičení a základní relaxační pozice podle vzoru. Jógovým cvičením odstraňovat napětí, učit se koncentraci, vnitřní disciplíně, uvolnění a psychické rovnováze.