"Matematika všemi smysly aneb Hejného metoda v MŠ" - (2. a 3. třída)

Rozvoj elementárních matematických souvislostí prostřednictvím metody vyučování matematiky orientované na budování schémat, jejímž autorem je prof. Hejný.

Vytvářet dětem příležitosti, v nichž mohou opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené úlohy; osvojit si schopnost používat k řešení úloh metodu pokus-omyl; na své vývojové úrovni zobecňovat získané dílčí zkušenosti a znalosti; objevovat zákonitosti a učit se argumentovat; aktivně používat jednoduché matematické jazyky.