"Metoda dobrého startu" - (2. a 3. třída)

Akreditovaná metoda autorů Bogdanowicz, Swierkoszová vedená proškolenými lektory (učitelky MŠ), zaměřená na prevenci poruch učení - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, aj. Cílem této metody je podporovat harmonický rozvoj psychomotoriky - vnímání, řeči, grafomotoriky; rozvíjet dovednosti předcházející čtení, psaní a elementárních matematických souvislostí prostřednictvím rytmických a pohybových cvičení, zpěvu, grafomotoriky a pracovních listů.