Saunování (2. a 3. třída)

Saunování (2. a 3. třída)

Charakteristika projektu :

Saunování je ve skutečnosti podpůrná procedura, která přispívá k podpoře vlastních obranných sil organismu, což se nejvíce projevuje při sezónním výskytu onemocnění horních cest dýchacích virového původu. Příznivý vliv saunování se projevuje zejména u dětí respiračně oslabených a u astmatiků, kdy dochází k poklesu onemocnění virovými chorobami dýchacích cest, jejich lehčím průběhům a snížení počtu komplikací. Proto zavádíme saunování do programu ochrany zdraví dětí předškolního věku.

  1. Hlavní cíle projektu :
  • získat návyky k osvojení zdravého životního stylu
  • prohlubovat návyky sebeobsluhy, osobní hygieny, dietního a pitného režimu
  • rozvíjet duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost