Seznamování s počítačem (2. a 3. třída)

Seznamování s počítačem (2. a 3. třída)

Děti využívají pravidelně počítačovou učebnu ZŠ Masarykovy a pod vedením Mgr. Mirka Rosíka se seznamují s prací na PC a interativní tabuli.